Signály rukou

start

MOTORY NAŠTARTOVAŤ

Pravá ruka v horizontálnej polohe, v lakti vzpriamená v uhle 90°. Napnutým ukazovákom krúžime okolo zvislej osy.

ODBOČIŤ VĽAVO

Ľavou rukou striedavo upažujeme. Ruka je napnutá.

left
right

ODBOČIŤ VPRAVO

Ľavou rukou striedavo upažujeme, pričom predlaktie mieri smerom hore. S rukou zviera uhol 90°.

NEBEZPEČENSTVO VĽAVO

Ľavou rukou namierime pod uhlom 45° dole, ukazovák mieri na nebezpečné miesto.

hazard_left
hazard_right_a

NEBEZPEČENSTVO V PRAVO A

Pravou nohou striedavo unožujeme pod uhlom 45° a signalizujeme nebezpečné miesto.

NEBEZPEČENSTVO V PRAVO B

Levou rukou vzpažíme pod uhlom 135°, predlaktie ohneme v uhle 45°k ruke a prstami ukazujeme doprava.

hazard_right_b
speed

ZRÝCHLI

Ľavou ruku upažiť, predlaktie zdvihnúť v uhle 90°, ukazovák mieri smerom hore. Rukou striedavo kmitáme hore a dole. Toto signalizuje, že vedúci chce zrýchliť.

SPOMAĽ

Ľavou rukou upažiť pod uhlom 45° a striedavo kmitať rukou hode a dole.

slow
stop

STOP

Ľavou rukou upažiť pod uhlom 45° a dlaň otočiť smerom dozadu.


Prevzaté : hogpraha.cz © 2014