Jazda vo formácii

V tejto sekcii sa dozviete dôležité pravidlá a zásady, ktorými sa riadime pri jazdách vo formácii.

 

Signály rukou

Grafická ukážka

Jazda v kolóne je bezpečná a má veľa výhod ak všetci jazdci dodržiavajú pravidlá. Naše spoločné výjazdy majú preto svoje pravidlá a každý člen Chapteru je povinný ich nielen dobre poznať, ale ich aj dodržiavať.

RoadCaptain určuje:

 • trasu
 • zastávky
 • rýchlosť

Pomalšie motorky

Za kapitánom jazdia pomalší a menej skúsení jazdci, pretože tu nie je rýchlosť dôležitá. Prvá motorka za RoadCaptainom si stále udržiava svoju pozíciu v pravom okraji jazdnej dráhy, aby v skupine nedochádzalo k zmätku.

Bezpečnostný odstup

 • Dodržiavajte pri jazde vždy dostatočný bezpečnostný odstup od jazdca pred sebou.
 • Prispôsobte odstup rýchlosti jazdy.
 • Snažte sa udržiavať konštantný odstup, ktorý by nemal byť nikdy príliš veľký.
 • Pri jazde v kolóne nikdy nekľučkujte, sledujte predovšetkým situáciu pred Vami.

„Jojo efekt“

Neustále menenie vzdialenosti medzi dvoma jazdcami štýlom jazdy brzda – plyn – brzda – plyn má za následok nestabilitu formácie a vytvára priestor pre vtesnanie sa áut do kolóny a tým jej roztrhanie. Jazdec, ktorý sa pri jazde vo formácii takto chová, ohrozuje všetkých ostatných jazdcom, ktorý idú za ním.

Motocykel uzatvárajúci kolónu

 • Zaisťuje „odpadlé“ stroje.
 • Informuje kapitána o dianí na konci kolóny

Striedavý štýl jazdy

 • Striedavý štýl jazdy znamená, že motorky síce idú v dvoch radách, nie však vedľa seba, ale metódou zipsu.zip
 • Pomocou tohto štýlu dosiahneme optimálneho bezpečnostného odstupu pri malej potrebe priestoru.
 • Ak sa vyskytne prekážka (napr. parkujúce auto), je potrebné počítať s tým, aby jazdec pred Vami mal dostatok miesta na obídenie prekážky.
 • Pri každom nutnom opustení dráhy nezabudnúť na znamenie rukou a smerovkou.
 • V prípade, že jazdec zo skupiny vypadne, medzeru zaplní vždy jazdec, ktorý šiel za ním, za ním sa posunie ďalší atď., až sa skupina znovu usporiada.

Zastavenie

 • Zastavuje sa zásadne v kolóne po dvoch motorkách vedľa seba.
 • Odstupy čo najmenšie, aby bol zaistený rýchly prejazd križovatkou.

Prejazd križovatky

 • Križovatky je nutné prechádzať plynulo.
 • V prípade nutnosti uzatvárajú križovatku vopred určený skúsený jazdci.

Zastavenie pri nehode alebo poruche

 • Posledný jazdec sa postará o jazdca a stroj.
 • Skupina pokračuje v jazde až pokiaľ nebude môcť zastaviť na bezpečnom mieste.
 • Informovať kapitána mobilom.
 • Kapitáni majú so sebou reflexnú vestu a výstražný trojuholník.

Všeobecne

 • Neustále platia pravidlá cestnej premávky, ktoré musí každý dodržiavať.
 • V kolóne nikdy nepredbiehajte jazdca pred sebou (s výnimkou nebezpečenstva)!
 • Rýchlosť prispôsobte podľa jazdca vzadu.
 • Ak jazdec vzadu odpadne, znížte rýchlosť. Ak je to nutné, zastavte na ďalšej odbočke, aby Vás opäť našiel.
 • Dodržujte konštantný bezpečnostný odstup, ktorý je v súlade s rýchlosťou (minimálne 2-3 sekundy od jazdca pred Vami).
 • Kto sa nebude riadiť týmito pravidlami, ohrozuje seba aj svojich spolujazdcov a pri opakovanom porušení môže byť z účasti vylúčený.
 • H.O.G., klub ani kapitáni nepreberajú v žiadnom prípade zodpovednosť.
 • Každý ide na svoje vlastné riziko.